O NAMA

 

„Atera Plus d.o.o.“ je državno preduzeće osnovano 1992. godine u Beogradu, od strane JP „Jugoimport SDPR“. Od tada, pa sve do danas, preduzeće posluje u okviru poslovnog sistema JP „Jugoimport SDPR“ kao njegovo zavisno preduzeće – ćerka firma. Pretežne delatnosti preduzeća su pružanje usluga hotelijerskog i drugog smeštaja, razni protokolarni poslovi, organizacija specijalnih događaja, proizvodnja alkoholnih pića kao i trgovina na veliko i malo. Kompanija se sastoji iz 3 ogranka:
1)      „Atera Business Suites”
2)      „Organizaciona jedinica Beograd“ u okviru koje se nalaze maloprodajni objekat „Atera rakija shop”,poslovna jedinica „Atera stan na dan”,   poslovna jedinica „Atera Caffe”, poslovna jedinica „Atera Clean” kao i „odeljenje zajedničkih poslova“.
3)      Ogranak „Jutra” Koštunići, opština Gornji Milanovac u okviru kojeg se nalazi destilerija u kojoj se proizvode rakije „Jutra”, hladnjača kapaciteta 2500t, sušara kapaciteta sušenja 600t godišnje i specijalizovani magacin za skladištenje krompira.

 

Organizaciona struktura

 Menadžment:

Saša Ljubinković

Direktor „Atera Plus d.o.o.“

Rođen je u Zemunu. U Batajnici završava osnovnu školu „Branko Radičević”, a kasnije i Prvu ekonomsku školu u Beogradu i stiče zvanje komercijalnog tehničara. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekao diplomu prvog stepena na smeru za računovodstvo, poslovne finansije i reviziju i stekao zvanje ekonomiste za računovodstvo i reviziju.
Diplomirao je na Fakultetu za Internacionalni menadžment na Evropskom Univerzitetu i stekao zvanje diplomirani inženjer za internacionalni menadzment, a na Fakultetu za poslovnu ekonomiju je stekao zvanje master ekonomista.Na čelu „Atera Plus d.o.o.“ se nalazi od 2013. godine.

✉ sasa.ljubinkovic@yugoimport.com

Nebojša Đurković

Rukovodilac Organizacione Jedinice Beograd

Rođen je u Beogradu. U Novom Beogradu je završio osnovnu školu „Branko Radičević” i Sedmu beogradsku gimnaziju u Mirijevu, prirodno-matematički smer. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka (FON), Univerziteta u Beogradu, na odseku za menadžment i stekao zvanje diplomirani inženjer organizacionih nauka. Trenutno pohađa multidisciplinarne, master-akademske studije na univerzitetu u Beogradu. U firmi „Atera Plus d.o.o“ je od 2014. godine.

✉nebojsa.djurkovic@ateraplus.com

Uroš Polić

Menadžer Atera Business Suites

Rođen je u Zemunu, gde je završio osnovnu školu „Lazar Savatić“, a srednju Pravno-birotehnicku „Dimitrije Davidović“. Diplomirao na Visokoj turistickoj školi i stekao zvanje diplomirani ekonomista u turizmu, a četvrtu godinu studija završio na Fakultetu za rukovodeće kadrove u privredi FORKUP Univerziteta u Novom Sadu i stekao zvanje diplomirani ekonomista. U firmi „Atera Plus d.o.o“ je od 2013. godine, a od 2014. na poziciji menadžera „Atera Business Suite“ Beograd. U braku od 2011. god. Otac dvoje dece.
✉uros.polic@ateraplus.com